Çevre ve Sürdürebilirlik

Soydan Deri olarak sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını düşünüyoruz… Bu yüzden üretimin ilk aşamasından son çıkışına kadar çevre ile uyumlu bir üretim anlayışı izliyoruz.

Ekolojik dengeyi ve çevreye saygıyı önceliyoruz. Doğal kaynakların kullanımı noktasında verimliliği birinci sıraya koyuyoruz.

Doğa ile uyumlu üretim teknikleri…

Soydan çevreye karşı sorumluluğunu, doğadan ilham alan bitkisel tabaklama yöntemleri ile göstermektedir…

Deri üretim işlemlerinde geleneksel tabaklamanın yansıra; doğaya duyarlı tabaklama teknolojisini de tercih ediyoruz.